Call Centrum:

Poistenie nehnuteľnosti

poistenie nehnuteľnosti Hodnota domova

Poistenie nehnuteľnosti online

ľahko a rýchlo

Výhody poistenia nehnuteľnosti

Pokrytie až 33 rizík

ktoré hrozia vášmu domu alebo bytu

Možnosť výberu z troch balíkov

podľa vašich potrieb

Súčasne získavate poistenia

predĺženej záruky na elektrospotrebiče až do 5 rokov, zneužitia mobilného telefónu, výberu hotovosti pod hrozbou fyzického násilia, krádeže kľúčov od motorového vozidla

Zľava až 40 % pri dojednaní zmluvy

zľava za kombináciu poistenia domácnosti a nehnuteľnosti, za pripoistenia, za aktívne zmluvy vo Wüstenrot poisťovni a Wüstenrot stavebnej sporiteľni, marketingová zľava

Bez dokladovania

fotodokumentácie

Asistenčné služby pre prípad technickej asistencie

zdarma do limitu 275 €

Poistenie zodpovednosti za škody z vlastníctva nehnuteľnosti

s poistnou sumou od 50 000 € do 150 000 €

Zdarma predĺžená záruka

na spotrebiče až do 5 rokov (neplatí pre rodinný dom vo výstavbe a chatu vo výstavbe)

Môžete si vybrať z troch balíkov

Balík BASIC Balík STANDARD Balík EXCLUSIVE
Poistné krytia
požiar, priamy úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica, náraz vozidla (známy škodca), zemetrasenie, povodeň, záplava, pád stromov, stožiarov a iných predmetov
Poistné krytia balíka Basic a navyše:

Náraz vozidla (neznámy škodca), tiaž snehu a námrazy, krupobitie, výbuch sopky, nadzvuková vlna, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, atmosférické zrážky, krádež, lúpežné prepadnutie, vnútorný vandalizmus, voda z vodovodných zariadení

Poistné krytia balíka Exclusive, Standard a navyše:

Zadymenie, nepriamy úder blesku (vrátane prepätia), vonkajší vandalizmus, sprejerstvo, lom skla, mráz na meračoch, voľne žijúce živočíchy, spodná voda, búrlivý vietor, spätné prúdenie vody z kanalizácie, krádež stavebných súčastí z vonkajšej časti budovy
Bonusy
Asistenčné služby, poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti
Poistenie náhrobného pomníka na živel a vandalizmus

Poistenie špeciálnych stavebných súčastí (napr. solárne panely)
Pripoistenia

Pripoistenie spoluúčasti, Pripoistenie právnej ochrany, Rozšírené poistné krytie VIP garancia, Cyber risk, Rodinné cestovné poistenie, Pripoistenie straty nájomného

Nahlásenie poistnej udalosti

Máte záujem o poistenie vášho domu alebo bytu?

Vybavte si ho rýchlo a jednoducho online

Dokumenty

Sme tu pre vás